یکی از ارکانهای اصلی یک مراسم گروه موزیک خوب ان مراسم است که اساساً همه زیبایی جشن و ریخت و پاشها برای این است که چند ساعتی فرصتی فراهم شود که میهمانان شادی و پایکوبی داشته باشند و عروس و داماد به عنوان ستاره های مجلس بدرخشند و شبی به یادگار ثبت شود. موسیقی جز جدایی ناپذیر مجالس عروسی بوده و حتی شنیدن صدای بزن و بکوب، ناخودآگاه لبخند بر لب می نشاند .