موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي + Dj به همراه 7 ساز زنده انتخابي و خواننده . 30.000.000 ريال
موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي + Dj به همراه 5 ساز زنده انتخابي و خواننده 25.000.000 ريال
موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي + Dj به همراه 3 ساز زنده انتخابي و خواننده 20.000.000 ريال
Dj به همراه سيستم صوتي حرفه اي، کيبورد و خواننده 15.000.000 ريال
Dj+ تومبا به همراه سيستم صوتي حرفه اي 10.000.000 ريال
دکور کامل پيانو با نوازنده 10.000.000 ريال
نور پردازي ديجيتال 5.000.000 ريال
LED کف پيست رقص 8.000.000 ريال
LCD نمايشگر پيست رقص 8.000.000 ريال
پرده نمايشگر LED موزيک 8.000.000 ريال
موسيقي سنتي شامل سيستم صوتي به همراه ويلون، دف و ني، ضرب و خواننده 8.000.000 ريال