میز یادبود معمولا جلوی درب ورودی تعبیه می گردد بدین منظور که دوستان و عزیزان شما دست نوشته هایی را بگذارند تا شما حتی بعد از سالها از دیدن این نوشته ها شب عروسی خود را به خاطر بیاورید و لبخند بر روی لب شما بنشیند.خدمات مجالس ژیولا ایده های بسیاری برای طراحی میز یادبود شما دارد .تشریفات ژیولا از اجرای پیشنهادات و طرح های جدید شما عروس دامادها نیز استقبال می کند. ما هدفی جز جلب رضایت شما نداریم.